Surface Bolt - Polish Chrome
Surface Bolt - Polish Chrome  Ref: 26-1041PC